Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

Διπλός μισθός!!!

Ποιός αντιδήμαρχος Ορεστιάδας έπαιρνε κανονικά (κι όχι τη μισή όπως προβλέπεται) και την δεύτερη αποζημείωση από τον φορέα που ήταν πρόεδρος;
Μήπως και κάποιος άλλος όταν έφυγε από αντιδήμαρχος, αλλά συνέχισε να είναι πρόεδρος στο φορέα που ήταν βρήκε την ευκαιρία να πάρει τους μισθούς και των προηγούμενων ετών που δήλωνε ότε δε θα παίρνει;