Σάββατο 27 Μαρτίου 2010

Διοικητές Νοσοκομείων

Αλήθεια? Αυτοί οι διοικητές νοσοκομείων πότε θα οριστούν? Όταν φτάσουμε στην πτώχευση των νοσοκομείων για να κάνουν τις διοικητικές διαδικασίες εκκαθάρισης?
Άντε υπουργέ μου. Άντε...