Πέμπτη 13 Μαΐου 2010

Πουλιλιός

Τελικά δεν πρόκειται να γλιτώσει η περιοχή από τον Πουλιλιό.
Και γιατί άλλωστε?
Μήπως οι άλλοι είναι καλύτεροι?
Τρίβει τα χέρια του ο Πουλιλός με τον Καλλικράτη. Τού κατσε πάλι. Οπότε τον βλέπω πάλι δήμαρχο.